9. Ryby

9. Ryby

Místo: Mělčina nad Pěknou

Zajeďte na klidné místo v řece, chyťte se stromu nebo břehu a snažte se zahlédnout siluety ryb ve vodě. Měli by to být nejčastěji pstruzi, lipani, vranky, střevle, ale ty se pravděpodobně před zvědavými pohledy stihnou schovat.
Jste právě v lipanovém pásmu podhorské řeky. Losos, původně hostitelská ryba pro larvy perlorodky říční, sem už vlivem neprostupných bariér, jako jsou jezy a přehrady, nedoputuje. Larvy tak hostí pstruh obecný.
Perlorodčí larvy - glochidie - se vyvíjí na žábrách mladých pstruhů, které se setkají s „nákazou" poprvé. Starší ryby už se dokáží larvám bránit. Pstruhů musí být v místech perlorodek dostatek. I když je řeka pro pstruha vhodná - čistá, proudná, chladná a prokysličená - pstruh zde nemá nejlepší podmínky. Ze svého přirozeného prostředí je vytlačován kaprovitými rybami migrujícími z Lipenské přehrady v obrovských masách. Tato migrace zásadně narušuje poměry v rybí obsádce a negativně ovlivňuje pstruha obecného.

Turistické/vodácké informace i k širšímu okolí:

Pozor mělčina – cca 50m, proudnice nejasná, relativně hlubší uprostřed.

Ryby (Celkem 8)

Střevle
Mník jednovousý
Lipan
P1180019.JPG
P1180011.JPG
P1180034.JPG
P1180026.JPG
Okoun

Rezervace splouvání Vltavy

www.npsumava.cz Úsek Soumarský Most-Pěkná je pro svůj přirozený charakter vodácky nejvyhledávanější trasou vůbec.
Proto je potřeba plavbu rezervovat v systému NP Šumava. Opatření, které pomáhá zachovat dosud nezničený tok Vám také umožní vychutnat v klidu svůj vodácký zážitek v harmonickém prostředí Vltavského luhu.