8. Ústí Studené Vltavy

8. Ústí Studené Vltavy

Místo: ústí Studené Vltavy

Jste na soutoku Teplé a Studené Vltavy, přistaňte na břehu a rozhlédněte se kolem. Rozdíly teplot obou toků poznáš na dotek ruky. Studená je vlivem většímu zastínění břehovými porosty po své délce toku min o 1-2 °C chladnější.

 

Studená Vltava přináší velké množství písku, které se na soutoku obou Vltav usazuje. Písčité náplavy jsou viditelné i pod vodou díky vysoké průhlednosti čisté vody.

 

Písek, štěrk i kameny dopravuje řeka z hor do nížin odjakživa. Písečné a štěrkové náplavy se mění s každou velkou vodou a průběžně proměňují koryta řek. Pstruh i losos je potřebují k rozmnožování, kladou do nich jikry.

 

Písek a štěrk si řeka bere z okolní nivy. Na vnějších březích meandrů materiál vymílá a na vnitřních ho naopak ukládá. Pokud člověk naruší lesní nebo zemědělskou půdu, nadměrná eroze může způsobit zanesení kamenité řeky nejjemnějšími částicemi půdy, tedy ještě jemnějšími než je písek.

Místo: Smolná Pec

Turistické/vodácké informace i k širšímu okolí:

 

  • Odpočinkové místo

 

Před vjezdem do zátočiny pozor na velký kámen v úrovni hladiny v pravé části řečiště! 

 

Místo: Ostrov

Turistické/vodácké informace i k širšímu okolí:

Průjezd při pravém břehu.

Ústí Studené Vltavy (Celkem 5)

Usazování splavenin
Usazování splavenin
Usazování splavenin
Dno
Dno

Rezervace splouvání Vltavy

www.npsumava.cz Úsek Soumarský Most-Pěkná je pro svůj přirozený charakter vodácky nejvyhledávanější trasou vůbec.
Proto je potřeba plavbu rezervovat v systému NP Šumava. Opatření, které pomáhá zachovat dosud nezničený tok Vám také umožní vychutnat v klidu svůj vodácký zážitek v harmonickém prostředí Vltavského luhu.