7. Znečištění vody

Místo: Ústí Volarského potoka

Zastavte u ústí potoka a pozorujte rozdíl v barvě a průhlednosti vltavské vody a vody přítoku. Sledujte, jak dlouho se špinavá voda drží podél břehu, než se rozmíchá v řece. Na první pohled se zde čirá průhledná vltavská voda mísí se zakalenou vodou Volarského potoka. Znečištění je patrné v dlouhém úseku Vltavy pod jeho ústím. Voda přináší dusík, fosfor i organické znečištění z města Volar a z okolních pastvin. Čistírna odpadních vod nezvládá vodu čistit tak, aby neohrožovala kvalitu vody ve Vltavě. Její čistotu snižují i další přítoky, ale Volarský potok je v tomto ohledu nejvýznamnější. Takové znečištění perlorodka nesnese. Pod ústím Volarského potoka nemá šanci na dlouhodobé přežívání.

Turistické/vodácké informace i k širšímu okolí:

Z levého břehu visí silně nakloněné podemleté kmeny borovic – nelezte po nich, urychlili byste zbytečně jejich pád.

Místo: Chlum

Turistické/vodácké informace i k širšímu okolí:

Odpočinkové místo Vodní rostliny přejížděj velmi opatrně nebo je raději objeď!

Znečištění vody (Celkem 4)

942D3438-3988-49A0-84F3-D17FC506B16D-001.jpg
Znečištění vody
Znečištění vody
Znečištění vody

Rezervace splouvání Vltavy

www.npsumava.cz Úsek Soumarský Most-Pěkná je pro svůj přirozený charakter vodácky nejvyhledávanější trasou vůbec.
Proto je potřeba plavbu rezervovat v systému NP Šumava. Opatření, které pomáhá zachovat dosud nezničený tok Vám také umožní vychutnat v klidu svůj vodácký zážitek v harmonickém prostředí Vltavského luhu.