5. Mrtvé dřevo v toku oživuje řeku

Místo: Mrtvý luh

Všimněte si kmenů a větví ve vodě. Pád stromu do řeky, ať už vlivem podemletí kořenů, stářím, povodňovým přívalem, vichřicí či bobří prací, je začátkem „života“ mrtvého dřeva v řece. Kmeny v toku mění proudění vody, v místech pod zachyceným kmenem se proud zpomaluje a začne se usazovat písek i štěrk, až se vytvoří náplav. V blízkosti kmenů vznikají tůně, tišiny a úkryty pro ryby a další živočichy. Na mokré rozkládající se dřevo se vrhne armáda hub, larev hmyzu, korýšů, ploštěnek, pijavic, šneků a především neviditelných bakterií, prvoků a řas – bude trvat roky, než se dřevo rozpadne; po celou dobu na něm bude tato armáda žít a hodovat.

Turistické/vodácké informace i k širšímu okolí:

Na pravém břehu míjíte naše největší rašeliniště Mrtvý luh o rozloze cca 400 ha. Jedno z nejzachovalejších údolních vrchovišť, je obrovskou přírodní zásobárnou vody.  V bezlesých částech převažují keříčky vřesu, místy je hojná borovice kleč. Z typicky rašeliništních druhů zde najdeme třeba vlochyni, klikvu, suchopýr pochvatý nebo vzácnou blatnici bahenní. Okraje vrchoviště lemují lesíky borovice blatky, smrku a břízy.

 

Místo: Stabilizované rameno protrženého meandru

Turistické/vodácké informace i k širšímu okolí:

Pozor projíždějte vlevo protrženým meandrem, nevstupujte ani nevjíždějte do pravého ramene.

Místo: Pod meandrem

Turistické/vodácké informace i k širšímu okolí:

Možnost výstupu na levý břeh.

Dřevo (Celkem 5)

mrtvedrevo.jpg
Dřevo
IMG_7728.JPG
Dřevo
Dřevo

Rezervace splouvání Vltavy

www.npsumava.cz Úsek Soumarský Most-Pěkná je pro svůj přirozený charakter vodácky nejvyhledávanější trasou vůbec.
Proto je potřeba plavbu rezervovat v systému NP Šumava. Opatření, které pomáhá zachovat dosud nezničený tok Vám také umožní vychutnat v klidu svůj vodácký zážitek v harmonickém prostředí Vltavského luhu.