4. Louky v říční krajině

Louky kolem řeky spíš tušíte než vidíte. Jsou nehnojené, málo úživné a mají bohatou a zajímavou flóru. Rostou zde rostliny, kterým omezený přísun živin nevadí a zároveň je tu neutlačují běžné, na hnojení závislé druhy. Vzduch provoní všudypřítomný bílý tužebník jilmový a z vody zaujme i bíle kvetoucí pryskyřník omějolistý. Sytě modře zazáří jedovatý oměj šalamounek, žluťuchu orlíčkolistou s něžnými čárkovitými okvětními lístky najdeme spíše ve stínu. Blankytně modré květy se žlutými středy prozradí jirnici modrou, které u nás roste pouze zde. Výrazným klenotem zdobícím břehy je nepřehlédnutelný modře kvetoucí kosatec sibiřský.
Nehnojené, šetrně obhospodařované louky jsou podmínkou i pro čistotu vody v řece.

Turistické/vodácké informace i k širšímu okolí:

Konec chráněné rybí oblasti.


Na pravém břehu v rozsáhlých loukách pod Dobrou dosud na jaře tokají tetřívci obecní. Tento pták obývající horská rašeliniště z naší krajiny pomalu mizí a Vltavský luh patří k nejvýznamnějším hnízdištím na Šumavě.


Pozor mělčina - asi čtyřicet metrů dlouhá nejasná proudnice, najíždět při pravém břehu.

Místo: Malý luh

Turistické/vodácké informace i k širšímu okolí:

Na pravém břehu míjíte údolní rašeliniště Malý luh. Jeho znovuoživení - revitalizace spočívající v přehrazení odvodňovacích struh a zvýšení zadržení vody - byla provedena v roce 2004. Z řeky dobře rozpoznáme borovice blatky - mají tmavě šedou až černou kůru a  kompaktnější korun oproti borovici lesní s kůrou červenou a korunou rozvolněnou.

 

Pozor mělčina – asi šedesát metrů dlouhá, proudnice nejasná, najíždět nejprve středem a posléze se držet vpravo.

Místo: Železniční most

Turistické/vodácké informace i k širšímu okolí:

Železniční úsek Stožec - Volary, nejbližší zastávka Černý Kříž.

  • Občerstvení
  • Odpočinkové místo - přistává se vpravo u ústí starého říčního ramene

Možnost výstupu na levý břeh.

 

 

Rezervace splouvání Vltavy

www.npsumava.cz Úsek Soumarský Most-Pěkná je pro svůj přirozený charakter vodácky nejvyhledávanější trasou vůbec.
Proto je potřeba plavbu rezervovat v systému NP Šumava. Opatření, které pomáhá zachovat dosud nezničený tok Vám také umožní vychutnat v klidu svůj vodácký zážitek v harmonickém prostředí Vltavského luhu.