3. Bobr - krajinný architekt

Místo: Lávka u Dobré

Práci býložravého bobra evropského nemůžete během jízdy přehlédnout. Je to malý velký stavitel, i když mezi svými příbuznými - hlodavci zrovna malý není. Větším hlodavcem je už jen jihoamerická kapybara.
Bobr potřebuje hlubokou vodu, kde si pod hladinou vyhrabe vstup do své podzemní nory. Pokud je voda mělká, postaví si hráz a hladinu zvedne, nebo vybuduje vodní hrad, který na řece můžete vidět. Pochutnává si rád na lýku topolů a vrb. Dřeviny, které kácí, přemisťuje do vody a vytváří si tak dobře dostupné zásobárny na zimu.
Ve dne ho nepotkáme, je plachý a vylézá večer a v noci.

Turistické/vodácké informace i k širšímu okolí:

Můžete vystoupit na levém břehu před lávkou a ze břehu si prohlédnout staré zarostlé rameno - asi sto metrů od řeky po levé straně stezky směrem k Soumarskému Mostu.

 

Mezi zastávkami Černý Kříž a Dobrá,se na cyklotrase nachází hydrobiologická stanice zaměřená na záchranu perlorodky říční s expozicí a venkovními infopanely.

Místo: Březina

Příroda:

Na levém břehu míjíte blatkové rašeliniště Březina. Blatka je zvláštní druh borovice, rostoucí jen v rašelinných, kyselých a podmáčených půdách. S borovicí lesní se ochotně kříží a vznikají tak borovice se znaky obou druhů.

V Březině ještě rostou břízy a smrky. Půda je podmáčená a zadržuje vodu, která je pak potřeba v době sucha.  

Turistické/vodácké informace i k širšímu okolí:

Pozor mělčina! - asi 50 m, proudnice nejasná, hlubší při pravém břehu.

Bobr - krajinný architekt (Celkem 6)

bobr.jpg
3. Bobr - krajinný architekt
3. Bobr - krajinný architekt
3. Bobr - krajinný architekt
IMG_7728.JPG
3. Bobr - krajinný architekt

Rezervace splouvání Vltavy

www.npsumava.cz Úsek Soumarský Most-Pěkná je pro svůj přirozený charakter vodácky nejvyhledávanější trasou vůbec.
Proto je potřeba plavbu rezervovat v systému NP Šumava. Opatření, které pomáhá zachovat dosud nezničený tok Vám také umožní vychutnat v klidu svůj vodácký zážitek v harmonickém prostředí Vltavského luhu.