2. Řeka a její niva

Místo: Ústí Žlebského potoka

Všimněte si, jak se koryto řeky zařezává do nivy, ploché krajiny tvořené materiálem, který řeka přinášela po tisíciletí a ukládala ho kolem sebe. Tak vznikl Vltavský luh - jedna z nejkrásnějších českých říčních niv. 

Tvoří ji pestrá mozaika luk, rozvolněných porostů dřevin, břehových porostů olší a vrb, mokřadů, tůní a slepých ramen. Řeka formovala krajinu po tisíciletí a dosud stále udržuje a obnovuje její tvář. Povodňové vody se zde na obrovských plochách rozlijí a niva tak tlumí postupování povodně. Při letním suchu podzemní voda dosycuje tok řeky a i krajina si udržuje vláhu pomocí rostlin odpařujících vodu z listů.

Turistické/vodácké informace i k širšímu okolí:

V loukách na pravém břehu stojí obec Dobrá, která je známá dochovanou lidovou architekturou, roubenými tzv. volarskými domy. Z lodi je možné ji vidět cca hodinu plavby, jelikož se tady řeka řádně klikatí.

  • Restaurace u Němečků

Říční niva (Celkem 2)

2_niva2.jpg
2_niva.jpg

Rezervace splouvání Vltavy

www.npsumava.cz Úsek Soumarský Most-Pěkná je pro svůj přirozený charakter vodácky nejvyhledávanější trasou vůbec.
Proto je potřeba plavbu rezervovat v systému NP Šumava. Opatření, které pomáhá zachovat dosud nezničený tok Vám také umožní vychutnat v klidu svůj vodácký zážitek v harmonickém prostředí Vltavského luhu.