1. Soumarský Most

Nástupní místo

Ahoooj! Vítejte na Teplé Vltavě v jejím nejkrásnějším úseku. Je to jedna z našich posledních řek s čistou vodou. Voda tu ještě „hučí po lučinách". Kolem řeky je krásná a zajímavá příroda, kterou z lodi cestou uvidíte. Díky zachovalé řece tu máme druhy vzácné, výjimečné až unikátní - především náš národní přírodní poklad - perlorodku říční.
Zde, ve Vltavském luhu, jste v jedné z posledních našich lokalit perlorodky říční. Již jen stovky jedinců jsou rozptýlené v úseku Teplé Vltavy mezi Soumarským Mostem a obcí Pěkná. Není pravděpodobné, že je spatříte pozorováním dna při plavbě. Tajemný vodní mlž není téměř vidět, se dnem dokonale splývá. Jeho měkké tělo je skryto mezi černými lasturami, které jsou zkorodované omíláním kyselou vodou a obroušené materiálem, který přináší řeka. Lastura je trvale zanořena do dna, jen menší část vyčnívá do vody. Otvorem perlorodka nasává vodu, kterou cedí a získává z ní malé kousky unášených zbytků rostlin.

Turistické/vodácké informace i k širšímu okolí:

Respektujte prosím stanovená pravidla splouvání, jen tak se podaří zachovat řeku s jejími vzácnými obyvateli i pro další generace!

  • Infocentrum, prodej materiálů
  • Občerstvení
  • Tábořiště

Možnost návštěvy naučné stezky Soumarské rašeliniště, délka okruhu 1,5 h, vyhlídková rozhledna.
Rašeliniště bylo v minulosti odvodněno a vytěženo, dnes je po revitalizaci a získává zpět svůj přírodní charakter - zejména vysokou hladinu spodní vody, která se drží díky dřevěným přehrážkám v bývalých odvodňovacích kanálech. Rašeliniště patří do nivy Teplé Vltavy a tak část vody dostává i z řeky. Naopak voda vracející se z rašeliniště dává řece typické tmavé zabarvení vylouhovanými humínovými látkami.

 

Soumarský most (Celkem 4)

IMG_3796.JPG
IMG_3791-001.JPG
P1170822.JPG
P1170786.JPG

Rezervace splouvání Vltavy

www.npsumava.cz Úsek Soumarský Most-Pěkná je pro svůj přirozený charakter vodácky nejvyhledávanější trasou vůbec.
Proto je potřeba plavbu rezervovat v systému NP Šumava. Opatření, které pomáhá zachovat dosud nezničený tok Vám také umožní vychutnat v klidu svůj vodácký zážitek v harmonickém prostředí Vltavského luhu.