Vltavské perlorodky

Vltavské perlorodky

Seznamte se s perlorodkou - tajemným živočichem, který je na naší planetě přibližně 100 milionů let. Zdánlivě obyčejný jednoduchý organismus. Mlž, který přežil období dinosaurů a prvního člověka poznal teprve před asi 500 tis. lety. Na zemi byl dřív, než se vytvořily naše řeky. Úspěšná životní strategie selhává v posledních 100 letech v konfliktu s civilizovaným člověkem. V celé střední Evropě se nyní bojuje o záchranu perlorodky a jejího zachování v přírodním prostředí pro další generace. Vlastně se jedná o boj o přírodní prostředí, o čisté řeky, jejich přirozené toky, o říční krajinu, o mokřady, louky, prameniště, smíšené a lužní lesy... Vymírání druhů citlivých na kvalitu prostředí, je jen nastavení zrcadla našemu životnímu stylu a působení v krajině. Voda, ve které perlorodky žijí, má kvalitu pitné vody pro člověka, tedy zásadního zdroje života. Klimatické extrémy, sucho nebo povodně jsou v posledních letech témata s rostoucím významem, podle způsobených ztrát a škod. Přirozené nivy řek tyto extrémy zmírňují přirozenou akumulací vody lépe než drahá technická opatření.


Zde ve Vltavském luhu je jedna z posledních lokalit perlorodky říční u nás. Stovky jedinců jsou rozptýlené v úseku Teplé Vltavy mezi Soumarským Mostem a obcí Pěkná. Není pravděpodobné, že je spatříte pozorováním dna při plavbě. Z tajemství vodního mlže se nic neukáže, se dnem dokonale splývá. Její tělo je skryté mezi lasturami černé barvy, zkorodovanými omíláním kyselou vodou a obroušené materiálem, který si řeka nese. Vynořená část je přibližně polovina až 15 cm velkého mlže, dlouhodobě přisedlého ve dně. Živí se zbytky rozloženého rostlinného materiálu, který získá filtrováním vody. Každý jedinec za den přefiltruje až 50 litrů vody, což je jeho přínos k udržení čistoty vody.


Vydáváte se na plavbu řekou, která nabízí zážitek z nezničené přírody a citlivě osídlené krajiny v  národním parku Šumava. Z bohaté nabídky druhů rostlin a živočichů se jistě nějaký ukáže nebo alespoň jeho pobytová stopa. Náš průvodce stezkou Vám poodhalí některá tajemství perlorodky a jejího vltavského společenství. Vy objevíte ta další.