Klíč vodních makrofyt Teplé Vltavy

Vodní rostliny jsou důležitým potravním zdrojem perlorodky říční. Ta z nich získává i nezbytný materiál na stavbu svých schránek - vápník. Lastury musí být pevné, aby odolaly valícímu se kamení při velké vodě. Perlorodky přefiltrují až 50 litrů vody denně a spolu s ní i kousíčky odumřelých rostlin - tím získávají potravu a zároveň čistí řeku.


Pozorujte zelené koberce rostlin. Opatrně zastavte tak, abyste pádly nebo lodí rostliny neničili. Poškozené trsy se obnovují několik let. Co vidíte ve vodě?

  1. tmavě zelené trsy dlouhých lodyh s jemnými nitkovitými listy - vzácný stolístek střídavokvětý
  2. tmavě zelené trsy kratších lodyh s drobnými kopinatými lístky - mech pramenička obecná
  3. světlé zelené trsy dlouhých lodyh s čárkovitými listy - lakušník vzplývavý 
  4. světle zelené trsy dlouhých lodyh s širšími čárkovitými nebo vejčitými listy - hvězdoš háčkatý.


 

Klíč vodních makrofyt (Celkem 9)

Trsy hvězdoše a stolístkuvytvářejí kontrastní porosty
stolístek střídavokvětý
pramenička obecná
trs hvězdoše
hvězdoš v detailu
hvězdoš háčkatý
lakušník
stulík
nakvétající lakušník

Autory fotografií jsou Jana Slezáková a Jan Švanyga. O souhlas s jejich užitím se obraťte na info@perlorodkaricni.cz.